Kształtowniki gorącowalcowane

  • dwuteowniki (zwykłe INP/IPN, IPE, HEA, HEB, HEM)
  • ceowniki (zwykłe UNP, UPE, C…E)
  • kątowniki równo i nierówno-ramienne
  • teowniki